Политика за поверителност

Уважаеми потребители,
Сайтът vladthebaker.com поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайта ни и дава възможност за управление на данните и за съгласие за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на европейските правила за защита на личните данни.

Моля да отделите малко време и да се запознаете с нашата Политика за поверителност (съдържаща и политиката за използване на бисквитки), до която можете да имате достъп във всеки един момент чрез линка в долната част на страницата ни.

Извършвайки дейността си, vladthebaker.com, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Сайтът vladthebaker.com се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Отговорният орган за обработката на данните на този уебсайт е:
Владимир Великов
Signalweg 4, 8590 Romanshorn, Switzerland

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

Сайтът vladthebaker.com събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да се гарантира безпроблемното му функциониране, както и за избягване на грешки при предоставяне на търсената от вас информация.

1. vladthebaker.com предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на формуляра за коментари, попълван от Потребителя при коментар във vladthebaker.com ясно са маркирани задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни. При публикуването на коментар, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред.

3. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от vladthebaker.com за анализ и подобрение ефективността и работата на сайта, както и за комуникация с Потребителите посредством полето за коментари.

4. vladthebaker.com се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други, посочени в закона случаи.

Политика за използване на бисквитки (cookies)

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват за правилното функциониране и за подобряване на ефективността на сайта.

Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава vladthebaker.com Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен vladthebaker.com и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството.

vladthebaker.com използва долупосочените видове бисквитки:

задължителни бисквитки /essential cookies/ – този вид бисквитки е нужен за функционирането на сайта vladthebaker.com

бисквитки за функционалност и ефективност /performance and functionality cookies/ – този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на Потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите; анализ на работата на сайта vladthebaker.com; за временно съхраняване на анонимизирана информация, чрез която на Потребителите се предоставят релевантни предложения; във връзка със спомагателни за сайта дейности.

Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

бисквитки на трети страни – с рекламни цели

vladthebaker.com използва външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра на Потребителя. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от vladthebaker.com. Данните в тях са анонимизирани. Тези външни услуги имат за цел предоставяне на възможност за провеждане на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Външни реклами от такова естество са: Google AdWords, Facebook Ads и др.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, използвайки сайта vladthebaker.com, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от сайта за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта vladthebaker.com

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от vladthebaker.com. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от vladthebaker.com, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на: